Số ký hiệu Ngày ban hành Loại văn bản Trích yếu
686/PGDĐT 27/09/2017 Công văn, Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ CNTT năm học 2017 - 2018
4622/BGDĐT-CNTT 20/09/2016 Công văn, Công văn số 4622/BGDĐT-CNTT về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ CNTT năm học 2016 – 2017